Zebranie ratowników.

Dnia 13 kwietnia br (sobota) o godzinie 1200 w Kwidzyńskim Centrum Komputerowo - Językowym przy ul. 11-go listopada odbędzie się zebranie ratowników Kwidzyńskiego WOPR.

W trakcie zebrania omówione zostaną zmiany z zakresu uprawnień i szkoleń ratowników.

Ze względu na ważność omawianych spraw obecność ratowników obowiązkowa!

Wszystkich zainteresowanych szkoleniem na stopnie ratownicze i kurs KPP zapraszamy na w/w zebranie.

Za Zarząd
Prezes Ryszard Bednarczyk